Naprawa Pomp AdBlue Denoxtronic

Od 2015 roku przeprowadzamy diagnostykę oraz naprawę systemów DENOXTRONIC, spełniających normy spalania EURO5 i EURO6.

Diagnostyka Denoxtronic

  • odczyt pamięci usterek
  • wywołanie wartości rzeczywistych
  • przeprowadzenie testu nastawników
  • przeprowadzenie testu funkcjonowania
  • dostosowanie wartości korekcyjnych

diagnostyka wolinski diesel centrum 2
diagnostyka wolinski diesel centrum 2

  • sprawdzenie podzespołów według kryteriów fabrycznych
  • wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów
  • sprawdzenie po naprawie pod kątem poprawności działania